Arhive pe etichete: primitivi

Germani

„Neamul suebilor este cel mai mare şi mai războinic dintre toți germanii. Se spune că suebii au 100 de districte, din care scot în fiecare an câte 1000 de oameni înarmați pe care-i duc la războaie în afara granițelor. Ceilalți rămân acasă şi se îngrijesc de hrana lor şi a celor plecați, iar peste un an, la rândul lor, pleacă la război în locul celor dintâi, care rămân acasă. În felul acesta nu se întrerupe nici agricultura, nici tehnica şi practica războiului. De altfel, la ei nu există proprietate privată şi nimeni nu poate rămâne mai mult de un an de zile în acelaşi loc pentru a-l cultiva. Consumă puțin grâu, hrănindu-se mai ales cu lapte şi carne; se îndeletnicesc mult cu vânătoarea. Acest fel de viață, datorită alimentației, exercițiilor zilnice şi libertății în care trăiesc (încă din copilărie nu sunt supuşi la nici o obligație sau disciplină şi, în general, nu fac nimic contra voinței lor) îi fortifică şi le dă o statură uriaşă. În afară de asta, cu toată clima rece, s-au obişnuit să se scalde în fluvii şi să se îmbrace numai în piei, care din cauză că sunt prea scurte, lasă descoperită o mare parte a corpului.

Negustorilor le îngăduie să vină la ei mai mult pentru a avea cui să vândă prăzile de război decât din dorința de a importa ceva. Germanii nu importă nici măcar cai […]

Suebii socotesc că cea mai mare glorie pentru un trib este ca dincolo de granițele lui să existe ținuturi pustiite cât mai întinse: aceasta dovedeşte că un mare număr de triburi n-au putut rezista forței lui.”

– Iuliu Cezar, Despre războiul galic, Cartea a IV-a, 1-3